Grillkåtor mer än en vanlig kåta

VIRTUAL TOUR här...

Grillkåtan är en gårdsbyggnad som är perfekt för samvaro och matlagning. Dess popularitet grundar sig på de praktiska egenskaperna hos den traditionella kåtan samt dess hemtrevliga och personliga utseende. I vårt produktsortiment finns allt från mindre kåtor för mindre gårdsplaner till större kåtor som rymmer en 120 centimeter bred grill och upp till 40 personer.

Alla våra produkter utgår från idén om en traditionell kåta: en praktisk byggnad som går snabbt att uppföra och som har gett det nordliga folket värme och trygghet redan i århundraden. Vi har modifierat kåtan till mångsidiga gårdsbyggnader av hög kvalitet som tillfredsställer moderna krav och passar in i många olika miljöer. Andan och atmosfären i en kåta har ändå bibehållits.

Alla våra produkter inkluderar frakt och montering inom Norden. Alla våra modeller fås också färdigmonterade. Mer information får du hos din närmaste återförsäljare. Du kan även välja ett omfattande utrustningspaket till alla våra produkter. På det här sättet säkerställer vi bästa möjliga kvalitet på produkten och att kunden kan börja njuta av den så fort monteringen är klar. Det enda kunden behöver göra är att anlägga grunden. Vi bistår gärna med goda råd även till det.

Intill varje modell specificeras den utrustning som ingår i priset. Till exempel grillarna och bastuaggregaten kan man dock byta mot ett alternativ som man själv tycker passar bättre.
 

In english:

Barbeque Hut 9,9 m2 

Sauna Hut 9,9 m²

Scenic Sauna New!

Summerhouse 9,9 m²

Noggrant planerade bygglösningar

I Timapuus produkter har varje enskild detalj från golv till tak planerats noggrant, med såväl användarvänlighet som hållbarhet i åtanke.

Bortsett från vår största, tiokantiga modell är alla Timapuus grillkåtor, bastur och lusthus åttakantiga. Tack vare antalet hörn känns produkterna betydligt större än det angivna kvadratmeterantalet och utrymmet kan utnyttjas bättre.

    1. Temperaturväxlingar får fukten att ömsom kondenseras på kåtans väggar, ömsom avdunsta. Konstruktionslösningarna i Timapuus produkter säkerställer att fukten inte blir kvar i byggnaden och därmed orsakar skador. Våra tak tillverkas av stående panel utan spont. Detta gör att fukten inte blir kvar mellan takpappen och brädfodringen, utan kan rinna bort och avdunsta. När väggstockarna har en enkel tjock spont tränger fukten inte in mellan spontarna, såsom i lösningar med dubbelspontar, vilket kan leda till att fukt samlas mellan spontarna.
    2. I väggkonstruktionen används 45 millimeter tjocka hyvlade stockar. När stockarna är tillräckligt robusta står byggnaden stabilt och du kan njuta av den länge. Kåtan fås även i ännu tjockare material, nämligen 70 millimeter tjocka hyvlade stockar eller halvrunda stockar.
    3. Takfoten avslutar vi, som sig bör, alltid med en dropplist. På så sätt kan man vara säker på att takfotspanelen hålls torr. Fukten rinner rakt nedåt och blir inte kvar i en “filtpåse” som orsakar fuktskador.

Till mångas förvåning behöver inte grillkåtorna på 6,9 och 9,9 kvadratmeter någon skorstenspipa. Tack vare det branta taket och de riktiga dimensionerna är kåtan funktionell utan skorsten och huva. Kåtan är också märkbart rymligare och huvan utgör inte något synhinder i mitten. Också matlagningen är mycket angenämare då man inte behöver huka sig under huvan.

Monteringen ingår i priset

Inom Norden levererar vi samtliga produkter färdigmonterade, som så kallade nyckelfärdiga leveranser. Vår monteringsgrupp säkerställer att produktkvaliteten bibehålls under transporten och att kåtan monteras korrekt på sin plats. Våra erfarna montörer monterar kåtan snabbt och tack vare det noggranna arbetet håller kåtan i årtionden.

 

   

     
     

© 2014 Grillikodat.com | Contact phone: 050-552 5067